SAFEWORK.LV pakalpojumi

Darba aizsardzība un darba tiesības

Darba aizsardzība – nodarbināto drošība un veselība darbā (20.06.2001. LV Darba aizsardzības likums, 1.pants)

Darba aizsardzības galvenais uzdevums ir garantēt nodarbināto drošību un veselību darbā, tāpēc ikvienā uzņēmumā, kurā ir kaut viens nodarbinātais, nepieciešams ieviest normatīvajiem aktiem atbilstošu darba aizsardzības sistēmu. Šī sistēmas pamatā ir darba vides risku izvērtēšana (kura jāveic ne retāk kā vienu reizi gadā) un tai pakārtota darba aizsardzības dokumentācijas izstrāde. SIA GRIF filiāles SAFEWORK.LV kompetentie speciālisti ir veikuši risku izvērtēšanu visu nozaru uzņēmumos, kā arī var nodrošināt kvalitatīvu visu ar darba aizsardzību saistīto dokumentu izstrādi.

Mēs piedāvājam pilna spektra darba aizsardzības pakalpojumus, t.sk.:

 • Esošās darba aizsardzības sistēmas audits*;
 • Darba riska novērtēšana visās darba vietās un pārskatu sagatavošana*;
 • Darba aizsardzības pasākumu plāna izstrāde*;
 • Darba aizsardzības dokumentācijas (saraksti, instrukcijas, rīkojumi u.c.) sagatavošana un uzturēšana;
 • Darba vides iekšējās uzraudzības organizēšana, t.sk. drošības pārbaužu veikšana;
 • Instruktāžas darba aizsardzībā, kā arī speciālo apmācību organizēšana;
 • Darbā notikušo nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšana, uzņēmuma pārstāvēšana VUGD un VDI;
 • Konsultācijas ar darba aizsardzību un darba tiesībās saistītos jautājumos;
 • jebkuri citi ar darba aizsardzību vai darba tiesībām saistīti pakalpojumi, atbilstoši klientu pieprasījumam.

* – minimālais pakalpojumu kopums, noslēdzot līgumu par darba vides riska izvērtēšanu.

Lai pieteiktos pakalpojumiem, aizpildi formu zemāk!

ugunsdrošība

Vienlaicīgi ar darba aizsardzības sistēmas izveidi, ir vērts pievērsties ugunsdrošības jautājumu sakārtošanai, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. SAFEWORK.LV speciālisti Jūsu uzņēmumā var nodrošināt:

 • Ugunsdrošības instrukciju un rīcības plāna izstrādi;
 • Nodarbināto instruktāžas ugunsdrošībā;
 • Evakuācijas plānu izstrādi;
 • Nodarbināto evakuācijas mācības;
 • Par evakuāciju atbildīgo darbinieku praktiskās apmācības;
 • Praktiskās apmācības rīcībai ar ugunsdzēsības aparātiem;
 • Civilās aizsardzības plānu izstrādi, u.c.

Lai pieteiktos pakalpojumiem, aizpildi formu zemāk!

Pakalpojuma pieteikuma forma

Noteikti vēlies noskaidrot, cik mūsu pakalpojumi Tev izmaksās? Aizpildi šo formu un mūsu speciālists ar Tevi sazināsies ne vēlāk kā divu darba dienu laikā!

Laukā "Ziņojums" norādi sava uzņēmuma darbības nozari, darbinieku un struktūrvienību skaitu!