INDIVIDUĀLO AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU IZVĒLES UN LIETOŠANAS APMĀCĪBAS

Individuālo aizsardzības līdzekļu izvēle

Apmācību mērķis ir izglītot nodarbinātos par to kādi individuālie aizsardzības līdzekļi jālieto, lai aizsargātu savu drošību un veselību no viena vai vairāku darba vides riska faktoru iedarbības. Individuālo aizsardzības līdzekļu funkcijas un uzdevumi

Šajās apmācībās iepazīstinām ar dažāda veida aizsardzības līdzekļiem un to funkcijām strādājot attiecīgā riska faktoros. 

Individuālo aizsardzības līdzekļu lietošana

Apmācām par individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanu, uzglabāšanu, apkopi un nomaiņu darbā, ko nosaka MK noteikumi Nr. 372. " Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus" 

Piesakies šīm apmācībām