CIVILĀ AIZSARDZĪBA

Objektu civilās aizsardzības plānu izstrāde 

Veicam objektu civilās aizsardzības plānu izstrādi atbilstoši Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumam, saskaņojot to ar VUGD (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu).


Piesakies šim pakalpojumam