STACIONĀRĀS PRETKRITIENA LĪNIJAS - DROŠS DARBS AUGSTUMĀ

Darba aizsardzības instruktāžas darbam augstumā

 Apmācību mērķis ir apmācīt darbu veicējus par drošu darbu augstumā ievērojot darba aizsardzības pasākumus un MK noteikumus Nr. 143 "Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā". Mācību laikā nodarbinātie tiek iepazīstināti ar darba prasībām darbam augstumā, aizsardzības līdzekļu veidiem un lietošanu, kā arī drošības prasībām veicot darbus augstumā.

Piesakies šīm apmācībām