DARBA AIZSARDZĪBA UN DARBA TIESĪBAS


Darba aizsardzības sistēmas audits 

  Darba aizsardzības sistēmas audita veikšana notiek pārbaudot esošo darba aizsardzības sistēmu un izstrādājot rekomendācijas tās pilnveidošanai. Darba vides risku novērtēšana 

 Veicot darba vides risku novērtēšanu mūsu darba aizsardzības speciālisti identificē visus iespējamos apdraudējumus un riskus darba vietā, sagatavo pasākumu plānu risku novēršanai un izstrādā saistošo dokumentāciju. DAS funkciju izpilde

Pildot darba aizsardzības speciālista funkcijas tiek veikta OVP (obligāto veselības pārbaužu) karšu izstrāde, ievadapmācību vadīšana, drošības pārbaužu veikšana u.c. 


Piesakies šim pakalpojumam