Nosūti mums ziņu

Mūsu kontakti

SIA „GRIF” filiāle SAFEWORK.LV

Adrese: Latgales iela 361, Rīga, LV-1063, Latvija

Tālrunis: +371-67187661, +371-29723067

E-pasts: [email protected]


ATSAUKSMES UN IEROSINĀJUMI

Kompetentā institūcija SIA „GRIF” informē, ka tās klienti, kuri noslēguši līgumu par darba aizsardzības pakalpojumu saņemšanu, sūdzību par saņemtā pakalpojumā kvalitāti gadījumā var vēsties:

  • pie SIA „GRIF” kvalitātes vadītāja, rakstot uz e-pastu: [email protected];
  • kvalitātes sistēmu sertifikācijas institūcijā SIA „BUREAU VERITAS LATVIA”, kura izsniegusi SIA „GRIF” kvalitātes sistēmas sertIfikātu: http://www.bureauveritas.lv/

SAFEWORK.LV komanda